Kleding- en schoenuitgifte

Veel van onze bezoekers hebben dringende behoefte aan (warme) kleding en goede schoenen. Om in deze behoefte te voorzien hebben wij een kleding- en schoenenuitgifte ingericht. In de ‘boetiek’, zoals onze gasten het noemen, worden schoenen en kleding gratis verstrekt. Maximaal drie stuks per week. Dit is letterlijk maatwerk. Het zoeken naar het juiste kledingstuk in de juiste kleur, maat en stijl, vergt een grote inspanning van de vrijwilligers, maar als het lukt, zien we onze gasten goed gekleed en goed gehumeurd de Schuilplaats weer verlaten. Een geweldig gezicht. Meer dan twintig vrijwilligers runnen de kledingpost in toerbeurt onder de bezielende leiding van Anje van Schie en Hannie Berkhof. Indien u kleding over heeft en wilt inleveren kunt u op de woensdagochtend van 10.00-12.00 uur terecht op de Schuilplaats, Boommarkt 16 A te Leiden. U kunt het beste van tevoren even per email contact opnemen met Anje van Schie. Email: ajvanschie@kpnplanet.nl

Wat onze vrijwilligers doen